Herstelondersteunende zorg

Aan hand van een intakegesprek overlopen we samen wat voor jou op dit moment de belangrijkste zaken zijn die je bezighouden.

We verkennen de verschillende domeinen die … en verkennen op welke manier we hieraan tegemoet kunnen komen.

Als therapeut zet ik  in op het verminderen van de lijdensdruk, het draagbaar maken van ondraagelijke situaties en  dit volgens de principes van herstelgericht  en krachtgericht werken maw inzetten op persoonlijk herstel binnen een CHIME-raamkader.

“persoonlijk herstel” kunnen we als volgt omschrijven:  Een intens, uniek, persoonlijk proces van verandering in iemands houding, waarden, doelen, vaardigheden en rollen. Het is een manier van leven, om een leven te leiden dat voldoening geeft, dat hoopvol is, en een bijdrage levert aan de samenleving, ondanks de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Herstellen is het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van de ziekte en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven.  Herstel impliceert de ontwikkeling van nieuwe betekenissen en doelen in het leven, een groeien over de grenzen van de ziekte.”
        (Anthony William, 1993)

 

CHIME RAAMKADER: hervinden van…

  • Connectedness = Verbondenheid
  • Hope and optimism = Hoop en optimisme
  • Identity = Een eigen, persoonlijke identiteit
  • Meaning in life = Betekenisverlening aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal
  • Empowerment = Grip op het eigen

(Leamy, 2011)

Praktisch

Een gesprek duurt 45 min en kost 65 euro.

Betalen kan met bankcontact of cash.

Afhankelijk van je ziekenfonds heb je recht op een stukje terugbetaling.

Meer info:

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie